สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเว 
หมู่ที่ 6 ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84110
โทรศัพท์ / โทรสาร : 0-7727-4327     E-mail : admin@paway.go.th
Powered By WNT.CO.TH